2009 2010 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GłównaO szkoleHistoria szkoły

Historia szkoły

 

Historia Szkoły Podstawowej w Krasnem - Lasocicach sięga końca XIX w. Początkowo miejscowe dzieci uczyły się czytać i pisać tylko zimą. W roku 1891 Centralna Krajowa Rada Szkolna Okręgowa w Limanowej mianowała nauczycielem tymczasowym Józefa Ogorzałego a szkoła nosiła nazwę: Szkoła Ludowa Pospolita w Krasnem - Lasocicach. W 1895 roku dzięki ofiarności miejscowej ludności został oddany do użytku budynek szkolny z cegły.

 Budynek szkoły z roku 1895

 

 Krajowa Rada Szkolna zezwoliła na otwarcie dwuklasowej szkoły ludowej. Nauczycielem był Aleksander herbu Gozdawa Gadowski.

Rodzice uczniów z roku 1895 w odświętnych strojach. Pierwszy od lewej Aleksander Gadowski – nauczyciel

 

 

Rodzice i uczniowie z roku 1895 w odświętnych strojach.

Od roku 1901 kierowniczką szkoły została Maria Kropińska, która pozostawiła duży wkład w poprawę warunków nauki dzieci. 

  Kierowniczka Maria Kropińska (w środku)

 Dobrą passę szkoły przerwały działania wojenne I wojny światowej. Budynek został poważnie uszkodzony. Szkoła Ludowa II klasowa mieszana zyskała w 1918 roku nowego kierownika Kazimierza Zagańskiego, uczącego wraz z żoną Heleną. Z ich inicjatywy wyremontowano budynek szkoły i sprzęt. Państwo Zagańscy byli gorącymi krzewicielami sadownictwa, to za ich przyczyną tereny Krasnego zostały obsadzone drzewami owocowymi. Do dziś jest to znaczący rejon sadowniczy.

 

Kazimierz Żagański (po prawej)

 

Helena Zagańska (pośrodku)

 

 Uczniowie klasy 2 w roku 1931.Pośrodku ks. Bernard Pilch, po lewej H. Zagańska, po prawej J. Chmurzanka

 Od 1936 roku funkcję kierownika objął Wojciech Gacal a jego żona Irena pracowała jako nauczycielka.

 Okres II wojny światowej stanowi smutną kartę w dziejach tutejszej szkoły. Kierownik został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Nauka jednak trwała prowadzona przez dwie nauczycielki Irenę Legutko i Irenę Gacal w nazwanej po niemiecku Offenlliche polnische Volksschule in. Krasne Lasocice Schulkreis NEU - SANDEZ (Publiczna Szkoła Powszechna).

Lata powojenne to wytężona praca przy remoncie budynku szkolnego ,wyposażeniu szkoły w sprzęt ,książki pod kierunkiem ocalałego z obozu kierownika Gacala. Ogromną pomoc okazała miejscowa ludność ,która chciała za wszelką cenę przywrócić "swoją" szkołę do życia.

Placówka od 1968r. nosi imię Adama Mickiewicza, a pierwsze wzmianki o wyborze tego patrona widnieją w dokumentacji szkolnej w 1927r. kiedy to używała ona następującej nazwy: Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna mieszana im. Adama Mickiewicza w Krasnem - Lasocicach.

Posiada zbiór pamiątek i dokumentów z całego okresu swojej działalności. Najstarszym dokumentem jest "Spis uczniów pierwszej klasy w szkole jednoklasowej w Krasnem - Lasocicach wraz z wykazem klasyfikacyjnym za 1 i 2 rok 1891/1892" i następne, aż do chwili obecnej z podpisami nauczycieli i kolejnych dyrektorów oraz pieczęciami. Szkoła posiada również księgi rachunkowe, protokoły z posiedzeń grona nauczycielskiego od 1906r oraz wykazy dzieci w wieku szkolnym od 1896 r.

Najstarszym emblematem jest odbitka pieczęci sołtysa wsi Krasne złożona w księdze pamiątkowej w roku 1895 z okazji oddania do użytku budynku szkolnego. Jej wzór został wykorzystany do zaprojektowania tablicy pamiątkowej w roku 1976 dla uczczenia 80-lecia tej placówki. Emblemat ten przedstawia trzy ośnieżone świerki ,widoczne pod nimi kałuże wody a na środku ptaka w locie. Widnieje on także na lewej stronie szkolnego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i mieszkańców wsi a nadanego szkole w 1986 roku przez Kuratorium Oświaty  i Wychowania w Nowym Sączu z okazji 90-lecia istnienia szkoły.

Wojewoda nowosądecki odznaczył szkołę złotą odznaką "Za zasługi Dla Województwa Nowosądeckiego". Grono pedagogiczne opracowało ceremoniał uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego, obowiązujący do dziś wraz z hymnem szkoły i hymnem sztandarowym. Słowa "Ojców byłaś, naszą jesteś szkoło" umieszczone na tablicy upamiętniającej 100-u lecie placówki pochodzą właśnie z hymnu szkolnego. Wspomnianą tablicę granitową, znajdującą się przed budynkiem szkoły ufundowali ówcześni miejscowi radni z funduszy wiejskich.

 Oddany w 1895 r. ceglany budynek był dwukrotnie rozbudowywany w latach 1938 i 1975 a także kilkakrotnie remontowany po zniszczeniach wojennych I i II wojny, w 1973 r. przeprowadzono generalny remont części szkoły i następna przebudowa w roku 1985.

Kilkakrotne remonty poprawiły w znaczącym stopniu bazę lokalową podstawówki. W latach 80 odremontowano budynek gospodarczy, który przeznaczono na pracownię techniki , co pozwoliło na jednozmianową naukę. Obecnie po reformie oświatowe ( likwidacja klas VII i VIII ) służy on jako biblioteka, czytelnia i sala „zerówki”

Dwupiętrowy budynek szkoły posiada 9 sal lekcyjnych, w tym niedużą salę gimnastyczną, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia kuchenne, jadalnię, dość obszerne łazienki. Dzieci z odleglejszych terenów dowożone są na koszt samorządu lokalnego specjalnym autobusem

 W ostatnich latach poczyniono wiele starań na rzecz poprawy warunków bazowych szkoły. Dużym wkładem pracy rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli oraz dzięki inicjatywie Pani dyrektor w pozyskiwaniu sponsorów sale lekcyjne odmalowano, wymieniono płytki PCV na panele, wykładzinę i parkiet Zakupiono nowe meble, stoliki i krzesełka, kserokopiarkę, telewizor, DVD, sprzęt nagłaśniający, a przede wszystkim komputery. Położono kafelki w łazienkach i szatni, pomalowano dach na szkole a także poddano budynki szkolne termomodernizacji

W trosce o rozwój zainteresowań dzieci w szkole działa Koło Turystyczno-Krajoznawcze, drużyna zuchowa, Uczniowski, kółko tańca regionalnego oraz Uczniowski Klub Sportowy "Crasnovia".

 Dzieci angażowane są w organizację imprez środowiskowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, jasełka, Mikołajki) i w organizacje kościelne, uświetniające uroczystości parafialne.

 Minęło ponad 115 lat udokumentowanej działalności szkoły w środowisku ,uwieńczone przyjęciem jej w poczet członków Klubu Najstarszych Szkół Polskich. To ona jest ośrodkiem życia kulturalnego wsi i jej reprezentantem -wizytówką. Staramy się, aby godnie spełniała przesłanie zawarte w hymnie szkolnym:

 .."Twoje jasne szkolne mury,

gdzie Mickiewicz trzyma straż

 chlubą wioski zawsze będą

 boś pokoleń jest potęgą."

 

 

Joomla templates by Joomlashine