2009 2010 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GłównaProjekty

Projekty realizowane w szkole

Oto prezentacje projektów realizowanych w naszej szkole

 

 


„Zakręcona Akcja „

 

 To hasło które przyświeca szczytnemu celowi niesienia pomocy dla Krzysztofa Furgała.  Nasza pomoc polega na zbiórce nakrętek. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze pozwolą na rehabilitację Krzysia. Do tej pory zebraliśmy 1 tonę 600 kg. nakrętek, które zostały przekazane rodzicom chłopca. Za zaangażowanie w akcję dziękujemy Uczniom naszej szkoły, ich Rodzicom i Społeczności lokalnej . Akcja nadal jest kontynuowana . 

 


„Pomoc Afryce”

 

Już po raz drugi uczniowie naszej Szkoły wspierają „Polską Fundację dla Afryki „. Klasa III wspólnie z wychowawczynią postanowiła kontynuować akcję zapoczątkowaną przez poprzednią klasę III   a obecną klasę  IV  . Zbieramy pieniądze na projekty przeprowadzane w Afryce.  W ubiegłym roku  szkolnym uczniowie klasy III przekazali fundacji pieniądze na budowę studni na Madagaskarze. 

 


Program   „Junior Sport „

 

Od września 2016r. wznowiono realizację zajęć w ramach projektu „Junior Sport” . Program ten jest kontynuacją realizowanego w latach poprzednich  projektu „Multisport”  którego idea zakłada organizację i prowadzenie systematycznych, nieodpłatnych zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych  .Celem zajęć sportowych  jest promocja zdrowego  trybu życia ,zdrowe odżywianie ,aktywizacja uczniów mniej sprawnych , a także zaangażowanie społeczności lokalnej w sportowe życie szkoły . Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2016r.  


MULTISPORT 

"KSIAŻKI NASZYCH MARZEŃ 

LUDOWE NUTKI OD KRASNEGO

Joomla templates by Joomlashine